Индекс мэдээ

Индекс Нэгж Өөрчлөлт
 

Өнөөдрийн арилжааны мэдээ

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга авах Захиалга зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Доод Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга авах Захиалга зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Доод Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга авах Захиалга зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Доод Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо